Categories
Blog

do moich utraconych przyszłości page one

page 1

do moich utraconych przyszłości

czasami sobię o was przypominam

czasami nad wami głęboko rozmyślam

czasem nawet żyję waszym wspomnieniem

Budzę się rano, jest siódma, wstaje słońce

moje łóżko w Krakowie, może w Gdańsku?

mourn

słońce ukradkiem wita mnie zza okna

co bym robiła?

kim bym była?

czy poszłabym na studia? a jeśli tak

to na jaki kierunek?

w jednym z rogów pokoju widzę sztalugę

czas już wstać, powitać dzień

czasami myślami wędruję po twoich horyzontach

czasami z tęsknotą powtażam nasze rozmowy

czasami zaglądam w twoją otchłań

mourn

o czym teraz myślisz przyszłościo droga?

nie zapomniałam o Tobie

jedynie staram się pogodzić z faktem, że

się nigdy nie poznamy

w tamtym miejscu

ale postrzegam was w ułamkach swojego życia

tutaj

fakt ten, powstrzymuje mnie od łez

KONIEC STRONY PIERWSZEJ

strona 1

to my lost futures

sometimes I remind myself of you

sometimes I ponder over you

sometimes I even live through the memory of you

I wake up, it’s seven, the sun is rising

my bed in Kraków, maybe Gdańsk?

rozpacz

the sun gently greets me through the curtains

what would I have done?

who would I have been?

would I be studying? and if so

which course would I have taken?

in one of the room’s corners I notice an easel

time to get up now, greet the day

occasionally my thoughts wander over your horizons

occasionally overtaken by deep longing, I replay our dialogues

occasionally I peek into the depths of your abyss

rozpacz

what are you pondering over now my Dear?

I haven’t forgotten about you

I’m only trying to cope with the fact that

we have not been destined to ever meet

in that place

yet I notice you in fragments of my own existence

here

this stops my despair

END OF PAGE ONE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s